سوالات كل كتاب علوم سوم ابتدايي وپاسخ هايشان

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ ساعت: 15:14


                               سوالات بخش اول نيازهاي جانوران   1-    نیازهای جانوران را نام ببرید.                2  جانوران چه جایی را برای زندگی انتخاب می کنند ؟ 3-    در کدام محل جانوران کمتری یافت می شود ؟ چرا         4 محل زندگی جانوران زیر کجاست ؟  آهو  مار    موش       قورباغه    وال     فلامینگو   خرس قطبی    ستاره دریایی  فك 5-    چرا بعضی از جانوران برای خود لانه می سازند ؟ مثال بزنید                                             6-    چرا بیشتر جانوران بزرگ لانه ای ندارند؟ 7-    چرا جانوران به غذا نیاز دارند ؟ 8-    کدام گوشت خوارو کدام گیاه خوارند ؟ ببر – خرس – زرافه ـ اسب ـ گرگ ـ وال 9-    دندان گیاه خوران با گوشت خواران چه فرقی دارد؟ 10-    با شروع فصل سرما بعضی از جانوران چه تغییراتی در زندگی خود می دهند ؟ چرا 11-    چند جانور نام ببرید که زمستان خوابی دارند . 12-    چند جانور نام ببرید که مهاجرت می کنند . 13-    جانوران زیر هوای مورد نیاز خود راچگونه به دست می آورند؟ ماهی  -  کرم خاکی – سگ – دلفین 14-    هریک از جانوران زیر چه می خورند ؟ وال – شیر و پلنگ – گور خر ـ مار - جغد 15-    چرا پرنده ها مجبورند روزی چند بار غذا بخورند ولی مارها شاید هفته ای یک بار غذا بخورند ؟ 16-    چه جانورانی به صورت گروهی زندگی می کنند ؟ 17-    جانوران بیابانی آب بدن خود را چگونه به دست می آورند ؟ 18-    نام چند جانور را که در قطب زندگی می کنند نام ببرید. 19-    جانوران برای نفس کشیدن به چه چیزی نیاز دارند ؟ 20-    جانوران به چه علّت هایی مهاجرت می کنند ؟ 21-    خواب زمستانی چه فرقی با خواب معمولی دارد؟ 22-    آیا جانوران در طول زمستان خوابی ، به آب وغذا نیاز دارند ؟ 23-    بین علّت زمستان خوابی وعلّت مهاجرت پرستو چه شباهتی وجود دارد ؟ 24-    هنگامی که باران می بارد کرم خاکی ها از خاک بیرون  می آیند .می دانید چرا ؟ 25-    چرا با شروع فصل سرما بعضی از جانوران می خوابند وبعضی مهاجرت می کنند ؟ 26-    اگر یک لیوان را تا نیمه آب بریزیم ویکی دو ساعت بی حرکت بماند سپس دیواره ی داخلی را مشاهده کنیم چه می بینیم ؟ 27-    از مشاهده ی حباب هایی که به لیوان چسبیده اند چه نتیجه ای می گیرید ؟   28چرا وقتی ماهی را درظرف آب کوچکی می اندازیم ، باید آب آن را هفته ای چند بار عوض کنیم ؟                    پاسخنامه بخش اول نيازهاي جانوران 1)     1- نیاز به جای مناسب 2- نیاز به لانه 3- نیاز به غذا 4- نیاز به هوا 5-نیاز به آب 6- نیاز به همکاری 2)     جایی را که آب وهوای معتدل ( خوب ) داشته باشد وپیدا کردن غذا آسان تر باشد . 3)     دربیابان به علّت هوای گرم وخشک ودر قطب به علّت هوای بسیار سرد جانوران کمتری یافت می شود . 4)     فلامینگو در کنار آب – آهو در چمنزار ـ مار در جنگل ، بیابان و باغ ها – موش در جنگل ، بیابان ، باغ ، شهر و روستا - وال و ستاره ی دریایی و فک در دریا – خرس قطبی در قطب شمال – قورباغه در آب وخشکی 5)     بعضی از جانوران برای حفظ جان خود وبچّه هایشان از سرما وگرما ودشمن برای خود لانه می سازند مانند موش وبیشتر پرندگان 6)     جانوران بزرگ به علّت جثه ی بزرگ شان ونترسیدن از دشمن لانه ای ندارند . 7)     جانوران برای رشد وحرکت نیاز به غذا دارند . 8)     زرافه گیاه خوار –ببر گوشت خوار- خرس گوشت خوار – اسب گیاه خوار – گرگ و وال گوشت خوار 9)     دندان گوشت خواران برای پاره کردن و دندان گیاه خواران برای بریدن و آسیاب کردن ( له کردن ) مناسب است . 10) با شروع فصل سرما بعضی از جانوران برای رهایی از سرما وکم غذایی به خواب زمستانی فرو می روند وبعضی هم مهاجرت می کنند 11) خرس – موش – خفاش – مار – سنجاب – جوجه تیغی و ... به خواب زمستانی فرو می روند . 12) پرستو – لک لک – غاز وحشی – مرغ دریایی و .... مهاجرت می کنند . 13) ماهی از هوای داخل آب ، کرم خاکی از هوای داخل خاک ،سگ از هوای بیرون – دلفین از هوای بیرون از آب با نفس کشیدن 14) وال ماهی های کوچک را می خورد ، شیر وپلنگ حیوانات را شکار کرده می خورند ، گورخر گیاه خوار است، مار ، موش و تخم پرندگان را می خورد ، جغد هم موش وهم بعضی پرندگان را شکار کرده می خورد . 15) پرندگان برای پرواز  وحرکت کردن به غذای بیشتری احتیاج دارندولی مار ها حرکت کمتری دارند وبه همین علّت غذای کمتری احتیاج دارند . 16) جانورانی مانند زنبور – مورچه – و موریانه 17) جانوران بیابان از سه راه آب مورد نیاز خود را به دست می آورند : ا- از غذایی که می خورند 2- از زیر زمین وریشه ی بعضی از گیاهان 3- از ذخیره ی بدن خود 18) خرس قطبی – گوزن قطبی – روباه قطبی – گرگ              19) هوا 20) برای یافتن غذا و آب وهوای مناسب برای زندگی 21) خواب زمستانی طولانی است ولی خواب معمولی کوتاه است . 22) بله  ،  آن ها نیاز خود را از ذخیره ی  بدن خود می گیرند . 23) هر دو به علّت کم بودن غذا است. 24) چون آب باران در تونل های آن ها وارد می شود وکرم ها نمی توانند نفس بکشند وبرای همین برای نفس کشیدن از خاک بیرون می آیند. 25) برای رهایی از سرما وکم غذایی 26) حباب های ریز که به لیوان چسبیده اند . 27) نتیجه می گیریم که در داخل آب هوا وجود دارد . 28) برای این که هوا به اندازه ی کافی در آب برای تنفس ماهی وجود داشته باشد سوالات بخش دوم جانوران مهره دار                1  جانوران به طور کلی به چند گروه تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . ص24 2  به چه جانورانی مهره دار می گویند؟ 3 جنس اسکلت از چیست؟ 4 مهمترین قسمت اسکلت چه نام دارد؟ 5محل ستون مهره ها در کدام قسمت بدن است ؟ 6 جانوران مهره دار به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید. 7 از گروه ماهی ها3 مورد نام ببرید . 8از گروه دوزیستان 1 مورد نام ببرید . 9 از گروه پرندگان 2 مورد نام ببرید . 10از گروه پستانداران4 مورد نام ببرید .  11   ماهی ها به کمک چه چیزی در آب شنا می کنند ؟ ص 25 12پوست بیشتر ماهی ها از چه پوشیده شده است؟ 13 ماهی ها به کمک چه عضوی تنفس می کنند؟ 14 آبشش در کدام  قسمت بدن ماهی قرار دارد ؟ 15 ماهی ها چگونه زیاد می شوند ؟ 16 چند جانور مهره دار نام ببرید . ص 24 17 اسکلت چه فایده ای دارد ؟ص 24 18ماهی ها به کمک ..........   خود درآب شنا می کنند . 19 پوست بیشتر ماهی ها..............  و .......... است . 20 ماهی ها در دو طرف سر خود .......... دارند . 21 ماهی چند باله دارد ؟ ص 26 22 ماهی ها در هنگام حرکت سریع کدام باله هایش را تکان می دهد؟ 23 ماهی در هنگام دور زدن کدام باله هایش را حرکت می دهد ؟ 24لغزندگی سطح بدن ماهی چه فایده ای دارد ؟ 25 دوزیستان چگونه زیاد می شوند ؟ ص 27 26 چرا به قورباغه جانور دوزیست می گویند ؟ 27 قورباغه ها از کدام گروه جانوران هستند ؟  خزندگان       دوزیستان          پرندگان       ماهی ها 28 جانوران دوزیست در کجا تخم ریزی می کنند ؟  آب        خشکی           کویر               بیابان 29 از هر تخم قورباغه یک ........ بیرون می آید که شبیه قورباغه...... است .                   30 نوزاد قورباغه باله و......... دارد . 31 نوزاد قورباغه با قورباغه ی کامل چه تفاوتی دارد؟ 32 پوست قورباغه با پوست ماهی چه تفاوتی دارد؟ ص 28 33 چرا قورباغه بعد از بزرگ شدن باید در خشکی زندگی کند ؟ 34 چرا نوزاد قورباغه باید در آب زندگی کند ؟ 35 چه وقتی قورباغه ازآب بیرون می آید ؟ 36 به جانورانی مانند مار، سوسمار ولاک پشت،............ می گویند. ص 28 37 چند جانور خزنده نام ببرید. 38 خزندگان چگونه حرکت می کنند؟ 39 پوشش بدن خزندگان چیست؟ 40 همه خزندگان با چه چیزی نفس می کشند؟ آبشش                  شش 41 خزندگان چگونه زیاد می شوند؟ 42 چرا خزندگان کمتر از پرندگان غذا می خورند ؟ 43 چرا لاک پشت را در گروه خزندگان قرارداده اند ؟ 44 نام جانوری از گروه خزندگان که در دریا زندگی می کند نام ببرید. 45بدن پرندگان از....... پوشیده است و به جای دهان........ دارند. ص 29 46 پرندگان از منقار خود چه استفاده می کنند؟ 47 پرندگان.......... می گذارندو روی........... خود می خوابند . 48 کدام حسّ پرندگان و خزندگان، باید قوی باشد ؟ 49 چرا مرغ نمی تواندبه خوبیِ لک لک یا عقاب پرواز کند ؟ 50 پرنده ای نام ببرید که اصلاً نمی تواندپرواز کند. 51 از گروه پرندگان چند مورد نام ببرید. 52چرا غذای پرندگان با هم تفاوت دارد ؟ 53سطح بدن پستان داران از چه پوشیده شده است؟ ص 32 54 همه ی پستان داران با......... نفس می کشند. 55پستان داران بچّه........ و به بچّه های خود.......... می دهند 56چند جانور پستان دار نام ببرید. 57گربه به کدام جانور شبیه است؟ ص 33  خروس        زرّافه              مار           قورباغه            58گربه چه شباهتی با زرّافه دارد؟ 59 کدام گروه از جانوران روی تخم ها ی خود می خوابند؟ پستانداران          پرندگان        خزندگان      دوزیستان 60پستان داران......... و فراوان اند. 61پستان داری را نام ببرید که در دریا زندگی می کند. 62پستان داران باهم چه شباهتی دارند؟ 63 پستانداری را نام ببرید که پرواز می کند. پاسخنامه بخش دوم جانوران مهره دار                             1 دو گروه – مهره دار و بی مهره 2 به جانورانی که در داخل بدن خود اسکلت دارند مهره دار می گویند    3 استخوان  4 ستون مهره ها  5در پشت جانور  6 پنج گروه- ماهی ها، دوزیستان ،خزندگان ، پرندگان ، پستان داران 7 کوسه ماهی ، اسب ماهی ، ماهی خاویار  8 قورباغه  9 شاهین ، پنگوئن   10 میمون ، خرس قطبی ، دلفین،گاو     11 باله ها   12 پولک     13 آبشش  14 در دو طرف سر ماهی    15 تخم ریزی 16 اسب ، مار، قورباغه ، خرگوش     17 بدن را محکم نگه می دارد  18باله های 19 پولک دار – لغزنده 20 آبشش  21 هفت یا هشت باله   22 باله دمی و بالایی   23 باله پشتی یا دم و باله سینه ای 24 باعث حرکت آسان ماهی در آب می شود   25تخم ریزی  26 چون قورباغه دوران نوزادی خود را درآب وسپس در خشکی زندگی می کند   27 دوزیستان  28 در آب   29 نوزاد -  نیست   30 آبشش 31 نوزاد قورباغه باله و آبشش دارد ودر آب زندگی می کندامّا قورباغه ی کامل دست وپا و شش دارد ودر خشکی زندگی می کند. 32 بدن قورباغه پوششی ندارد ولی بدن ماهی از پولک پوشیده شده است. 33 چون آبشش آنها از بین می رودوبه شش تبدیل می شود.   34 چون آبشش دارد 35زمانی که آبشش به شش تبدیل شود.   36 خزنده  37 مار ، مارمولک ، لاک پشت ، کروکودیل 38 خزندگان هنگام حرکت شکم خود را روی زمین می کشند.  39 پولک  40شش 41خزندگان تخم گذارند. 42 خزندگان فعّالیّت کمتری دارند برای همین کمتر غذا می خورند. 43چون با شش نفس می کشد،تخم می گذاردوروی بدن خودپولک داردو پاهای کوتاهی دارد. 44 لاک پشت آبی   45 پر ، منقار 46از آن برای برچیدن دانه یا خوردن غذا استفاده می کنند. 47تخم ، تخم های   48 در پرندگان حسّ بینایی و شنوایی ودر خزندگان حسّ ِ بویایی   49 چون بال مرغ نسبت به بدنش کوچک است.   50 شتر مرغ   51 خروس ، پلیکان، پرستو ، عقاب  52 چون شکل منقار هر پرنده با نوع غذای پرنده ارتباط دارد.   53مو   54 شش   55 می زایند ،   شیر   56 میمون ، خرس قطبی ، دلفین ، بز ، خفّاش   57زرّافه     58 هر دو پستان دار هستند       59پرندگان   60 گوناگون   61 وال 62 همه با شش تنفس می کنند، همه بچّه می زایند و به بچّه های خود شیر می دهندوسطح بدنشان از مو پوشیده شده است.  63 خفّاش سوالات بخش سوم  گياهان   1 گیاهان هم مانند ................ ، بسیار گوناگونند 2 گیاهان به چه شکل هایی دیده می شوند 3 قسمت های اصلی گیاه را نام ببرید. 4 انواع ریشه را نام ببریدو برای هر یک مثال بزنید. 5قسمت های مختلف یک گیاه را نام ببرید. 6 ریشه ی راست برای چه جایی مناسب است. چرا ؟ 7ریشه ی افشان برای چه جایی مناسب است. چرا 8 کار ریشه چیست؟                         9 کار ساقه چیست ؟ 10برگ هارا چگونه دسته بندی می کنند؟ 11 چه تفاوتی در شکل گل ها مشاهده می کنید؟ 12 چگونه می توان گل ها را از روی گل برگ های آن ها  طبقه بندی کرد؟ 13 آیا همه ی گیاهان گل دارند؟ مثال بزنید. 14 دانه درخت کاج در چه اندامی تشکیل می شود؟ 15 دانه ها به چند قسمت تقسیم می شوند نام ببرید. ص 40 16 پوست کدام دانه ها پس از خیساندن به راحتی جدا می شود؟ الف ) یک قسمتی                         ب) دو قسمتی 17پوست کدام دانه ها پس از خیساندن به راحتی جدا نمی شود؟ الف ) یک قسمتی                         ب) دو قسمتی    18 بیشتر غذاهای ما از دانه های یک قسمتی اند یا دو قسمتی؟ 19دانه ها در کدام قسمت مخروط قرار دارند؟  ص 43 20 دانه های کاج چگونه پراکنده می شود ؟ 21مخروط کاج به کدام قسمت گیاهان دیگر شبیه است؟ 22 دانشمندان گیاهان دانه دار را به چند گروه طبقه بندی می کنند؟ ص43 23ریشه ی گیاهانی که دانه ی یک قسمتی دارند چگونه است؟ 24 ریشه ی گیاهانی که دانه ی دو قسمتی دارند چگونه است؟ 25 بیشتر گیاهانی که برگ پهن دارند، دانه های آن ها چند قسمتی است ؟ 26 بیشتر گیاهانی که برگ تیغه ای دارند دانه ها یشان چند قسمتی است ؟ مثال بزنید. 27 گیاهان گل دار از نظر گل برگ به چند گروه تقسیم می شوند ؟ 28 کار اصلی میوه چیست ؟ 29 گیاهان پهن برگ دارای ریشه ی .............. وگیاهان باریک برگ دارای ریشه ی ................. هستند . 30کار برگ چیست ؟ 31 گل ها را از روی .......... و ............. و ................. گل برگ ها طبقه بندی می کنند. 32 گیاهان چگونه طبقه بندی می شوند؟ با رسم نمودار نشان دهید. 33 از گیاهانی که دانه یک قسمتی دارندچند مورد نام ببرید. 34 از گیاهانی که دانه دو قسمتی دارندچند مورد نام ببرید. 35 شکل یک گیاه یک قسمتی و یک گیاه دو قسمتی را بکشید. 36 گياهان مخروط دار به چه گياهاني گفته مي شوند؟ 37 گياهی را نام ببريد كه گل 3 گلبرگي داشته باشند؟ 38 نام دو گياه را بنويسيد كه 4 يا 5 گلبرگ داشته باشند؟ 39 ريشه هاي راست( دراز و عميق) چه خاصيت مفيدي دارند؟ پاسخنامه بخش سوم گياهان   1جانوران   2 درخت و بوته( گندم، جو، ذرّت، لوبیا)   3 ریشه، ساقه ، برگ    4 ریشه ی راست مانند هویج، ترب، لوبیا و ریشه ی افشان مانند گندم ، جو     5ریشه ، ساقه ، برگ ، گل ، میوه 6 بیابان ها ، چون ریشه ی راست در عمق زیادی از درون زمین فرو می رود تا بتواندآب را از آن جا جذب کند. 7 چون عمل جذب را در قسمت سطحی خاک انجام می دهندپس در محل هایی که باران می بارد مناسب است. 8 کار ریشه جذب آب و مواد غذایی از خاک است. 9کار ساقه رساندن آب و مواد غذایی داخل خاک از ریشه به برگ ها و گل ومیوه است . 10 برگ هارا می توانیم از نظررنگ، اندازه ، شکل لبه ی برگ ها( صاف بودن و دندانه دار بودن) ، کلفتی ، نازکی، شکل رگ برگ ها،صافی و زبری دسته بندی کنیم. 11 گل ها از نظر رنگ ، اندازه وتعدادگلبرگ هاو هم چنین جدا یا به هم چسبیده بودن گلبرگ ها با هم تفاوت دارند. 12 گل ها را از نظر رنگ، شکل و تعداد گل برگ ها طبقه بندی می کنند. 13خیر – درخت کاج گل ندارد.    14مخروط    15 دو قسمت ، دانه ی دوقسمتی و دانه یک قسمتی 16دو قسمتی   17 یک قسمتی  18 یک قسمتی مانند برنج ،گندم، خرما و...   19در لا به لای پوست مخروط 20 به وسیله ی باد    21 میوه  22دو گروه: گل دار – مخروط دار   23 ریشه ی افشان   24 ریشه ی راست 25 دو قسمتی    26 یک قسمتی مانند خرما     27 به دو گروه : 1- گل دو یا چهار یا پنج گل برگی 2- گل سه یا شش گل برگی   28 نگه داری از دانه  29 راست – افشان    30 برگ ها کارخانه ی غذا سازی گیاه هستند. 31 تعداد – رنگ – شکل   گل چهار یا پنج گل برگی                        گل دار       32                  دانه دار                                گل سه برگی      گیاهان                           مخروط دار                33برنج ، گندم ، ذرّت ، خرما      34 عدس، باقلا، لوبیا، نخود، بادام    35   36به گياهاني كه به جاي گل، اندامي به نام مخروط دارند و دانه هايشان در اين اندام است.      37 لاله 38 لوبيا ،‌گل نرگس ،‌گل اطلسي   39 به دليل درازي و عمق زياد مي توانند در مناطق كم آب،‌ آب مناسب را به گياه برسانند. سوالات بخش چهارم گرما ومواد 1 1 موادبه چه حالت هایی  هستند؟ ص 45 2آیا مواد همیشه به یک حالت باقی می مانند؟ چرا 3اگر مقداری یخ را چند دقیقه در اتاق بگذاریم چه تغییری مشاهده می کنیم؟ 4آیا تا کنون تغییری شبیه به آب شدن یخ مشاهده کرده اید؟ نام ببرید. 5مواد جامد چه زمانی به مایع تبدیل می شوند؟ 6 ذوب شدن را تعریف کنید؟ 7ذوب به معنای .................... است . 8اگر مقداری آب را درجا یخی یخچال بگذاریم چه تغییری می کند؟ 9آیا تا کنون تغییری شبیه به یخ شدن آب را مشاهده کرده اید ؟ نام ببرید. 10 مواد مایع چه زمانی به جامد تبدیل می شوند؟ 11انجماد یعنی چه؟ 12 انجماد به معنای ............... است . 13 قطره های شمع ، موقع سوختن وقتی به بشقاب می افتند چه تغییری می کنند ؟ ص 46 14آیا می دانید شمع ها را چگونه به شکل های گوناگون می سازند؟ ص 47 15 چگونه می توان یخ را به شکل های گوناگون درست کرد؟ 16 چگونه می توانیم یک قطعه یخ به شکل توپ درست کنیم ؟ 17 چرا لباس های خیس پس از مدّ تی خشک می شوند ؟ ص 48 18 چرا زمین های خیس پس از مدّ تی خشک می شوند؟ 19 اگر در یک ظرف کمی آب را حرارت دهیم چه مدّت طول می کشد تا همه ی آب بخار شود؟ 20 بخار آب به کجا می رود؟ 21آیا آب دریا هم بخار می شود ؟ 22 بخار آب دریا به کجا می رود ؟ 23 بخار آب از کدام یک از حالت های ماده است ؟ 24 تبخیر را تعریف کنید ؟ 25 تبخیر به معنای ..................... است . 26 آیا بخار آبی که در هوا وجود دارد دیده می شود؟ 27 اگر چند قطره الکل را در ظرفی ریخته و کمی صبر کنیم چه تغییری مشاهده می شود؟ 28 هنگام خشک شدن سبزی ، چه تغییر حالتی روی می دهد؟ 29 هریک از تغییر حالت ها چه نام دارد ؟ الف ) آب              بخار آب                      ب) یخ             آب                         ج) آب               یخ 30 برای آن که بستنی در ظرف دیرتر ذوب شود چه پیشنهادی دارید ؟ 31 اگر آب همیشه به صورت مایع بماند چه می شود ؟ 32اگرمقداری کره را کاملاً ذوب کنیم به نظر شما آیا جرم کره پس از ذوب شدن تغییر می کند؟ 33 آیا گاز ها را می توان به مایع تبدیل کرد ؟ 34اگر آب را حرارت دهیم تا به جوش آید و یک بشقاب سرد را بالای ظرف نگه داریم چه چیزی مشاهده می کنیم؟ 35 اگر بازدم خود را به آینه انجام دهیم چه مشاهده می کنید؟ 36اگر در یک لیوان کاملاً خشک مقداری آب ویخ بریزیم بعد از مدّ تی به بدنه ی لیوان دست بزنیم ، چه مشاهده می کنیم؟ 37گازها چه زمانی به مایع تبدیل می شوند؟ پاسخنامه بخش چهارم گرماومواد1  1 جامد، مایع ، گاز   ۲خیر، مواد در اثر تغییر دما به حالت های مختلف تبدیل می شوند    3 یخ در اثر گرما کم کم آب شده وبه حالت مایع در می آید.     4 بلی، آب شدن کره وآب شدن شمع در اثر گرما     5 زمانی که به اندازه ی کافی گرم شوند 6تبدیل شدن مواد جامد به مایع را ذوب شدن می گویند.   7 مایع شدن   8 آب بر اثر سرما کم کم به یخ تبدیل می شود وبه حالت جامد در می آید.   9اگر کره ی مایع را در یخچال قرار دهیم جامد می شود .   10 زمانی که به اندازه ی کافی سرد شوند    11 تبدیل شدن مایع به جامد را انجماد می گویند .     12جامد شدن 13 قطرات شمع که به صورت مایع هستند وقتی داخل بشقاب می افتند به جامد تبدیل می شوند. 14 شمع را داغ می کنند ودر ظرف های مختلف ( با شکل های مختلف ) می ریزند ونخی را در وسط آن قرار می دهند که پس از سرد شدن به شکل همان ظرف در می آید. 15 آب را در ظرف های مختلف می ریزندودر جا یخی یخچال  قرار می دهند پس از مدّتی آب به همان شکل ظرف یخ می بندد. 16 در داخل یک توپ آب می ریزیم وآن را در جا یخی یخچال قرار می دهیم پس از آنکه آب داخل توپ یخ بست آن را باز کرده ویخ را در می آوریم. 17 در اثر گرمای خورشید و وزش باد، آب لباس ها بخار شده و لباس ها خشک می شوند. 18در اثر گرمای نور خورشید آب بخار می شود و زمین خشک می شود. 19 بستگی به مقدار آب وحرارت دارد.   20بخار آب وارد هوا می شود   21 بلی    22 وارد هوا می شود و ابر درست می کند.   23 گاز    24تبدیل شدن مایع به گاز را تبخیر می گویند.     25 بخار شدن    26خیر 27 الکل داخل ظرف تبخیر شده و الکلی در ظرف باقی نمی ماند. 28آب موجود در سبزی بخار( تبخیر)  می شودو سبزی خشک می شود. 29 الف- تبخیر                            ب- ذوب                                ج- انجماد 30 دراطراف ظرف یخ بگذاریم، ظرف را سرد نگه داریم( در یخچال قرار دهیم). 31ابر تشکیل نمی شدو درنتیجه بارندگی  نمی شد، اگر آب منجمد نشود دیگر یخ وجود نخواهد داشت و همچنین اگر آب تبخیر نشود لباس ها خشک نمی شوند و...   32خیر   33 بلی 34اگر آب را حرارت دهیم وبه جوش آیدآب به صورت بخار در می آید ( تبخیر ) وقتی بخار آب که به صورت گاز است به بشقاب سرد برخورد می کند به آب ( مایع ) تبدیل می شود. 35 بازدم ما که گرم است به آینه که سرد است برخورد کرده وبه آب تبدیل می شود وروی سطح آینه قطرات آب تشکیل می شود. 36 مشاهده می کنیم که قطره های آب روی بدنه ی لیوان دیده می شود زیرا بخار آب درون هوا به بدنه ی سرد لیوان بر خورد کرده وبه مایع ( آب ) تبدیل می شود. 37 زمانی که به اندازه ی کافی سرد ش سوالات بخش پنج گرما ومواد 2 1 چه چیزی حالت های ماده را تغییر می دهد؟ 2بر اثر گرما حجم مواد چه تغییری می کنند ؟ 3 وقتی در شیشه ی مربا باز نمی شود ، آن را زیر آب گرم می گیریم؛ آیا می دانید چرا؟ 4 اگر یک خود نویس یا قطره چکان پر از جوهر را در جایی گرم قرار دهیم، جوهر پس می دهد؛ چرا ؟ 5راننده ها در روزهای گرم تابستان، هوای چرخ های ماشین خود را کمی خالی می کنند؛ آیا می دانید چرا ؟ 6به نظر شما راننده ها در زمستان ، هوای چرخ های ماشین خود را چه باید بکنند ؟ 7 در یک روز سرد زمستانی ، بادکنکی را در اتاق گرم باد کنیدو بعد ، آن را به حیاط ببرید. چه اتّفاقی می افتد؟ چرا؟ 8یک سیم فلزی را به دو پایه ی محکم وصل کرده ایم ؛ سیم کاملاً کشیده شده است . آیا بدون دست زدن به سیم می توانیدآن را شُل کنید ؟ چگونه ؟ 9 گرما چه تغییری در حجم موّاد جامد می دهد ؟ 10 گرما چه تغییری در حجم موّاد مایع می دهد؟ 11گرما چه تغییری در حجم گازها می دهد؟ 12حجم مواد جامد ، مایع ، گاز در اثر گرما چه تغییری می کنند ؟ 13یک بشقاب داخل یک کاسه ، گیر کرده است ؛ چگونه آن دو را جدا کنیم ؟ 14 اگر یک بادکنک از یک حلقه رد نشود چگونه می توانیم رد کنیم؟ 15 اگر قلم خودنویس گاهی جوهر پس می دهد چه راه حلی برای این مشکل دارید ؟ 16 آیا مواد همیشه به یک حالت باقی می مانند ؟ 17 آزمایش گلوله ی فلزی و حلقه ، افزایش کدام حالت ماده را نشان می دهد؟ 18  چرا درب کتری پر از آب در حال جوشیدن حرکت می کند؟ پاسخنامه بخش پنجم گرما و مواد 2 1  گرما وسرما       2 بر اثر گرما حجم مواد زیاد می شود. 3زیرا در  شیشه ی مربّا بر اثر گرما بزرگتر می شود ( حجم آن زیاد می شود ) وبه راحتی باز می شود. 4 زیرا گرما باعث می شود که جوهر جای بیشتری بگیرد و از خود نویس بیرون بریزد. همچنین گرما باعث می شود که نوک خود نویس هم مقدار کمی گشاد شود و جوهر به راحتی از آن خارج شود. 5 چون حجم هوا ی داخل چرخ ها بر اثر گرما زیاد می شود وممکن است لاستیک را بتر کاند. 6 باید به چرخ های ماشین خود باد بیشتری بزنند زیرا بر اثر سرما حجم هوای درون چرخ ها کم می شود. 7 حجم بادکنک کم می شود . چون سرمای هوادر حیاط موجب می شود که حجم هوای درون بادکنک کم می شود . 8 بلی ، باید سیم را حرارت دهیم . 9 حجم مواد جامد در اثر گرما زیاد می شود.      10 حجم مواد مایع در اثر گرما زیاد می شود. 11حجم گاز ها در اثر گرما زیاد می شود.       12 حجم مواد در اثر گرما زیاد می شود.   13  -1کاسه را در آب گرم قرار می دهیم.        2  در بشقاب یخ قرار می دهیم.   14 - 1 بادکنک را سرد کنیم.            2حلقه را گرم کنیم تا حجم حلقه زیادشود. 15در جاهای گرم باید جوهر کمتری در مخزن قلم وارد کنیم چون گرما باعث افزایش حجم جوهر داخل قلم می شود و قلم جوهر پس می دهد.    16 نه خیر 17افزایش حجم جامدات بر اثر گرما را نشان می دهد. 18 زیرا در اثر گرماحجم آب داخل کتری زیاد می شود و به درب کتری آن فشار وارد می کند و آن را به حرکت در می آورد بخش ششم    انرژي چيست؟ 1 انرژي را تعريف كنيد؟ 2 در حركت پنكه كدام شكل انرژي به شكل ديگري تبديل مي شود؟ 3  چه چيزهائي انرژي دارند؟ 4 ما برای چه چیزی به انرژی نیاز داریم؟ 5  انرژي الكتريكي چه كارهايي مي تواند انجام دهد؟     6  در راديو چه انرژي هايي به يكديگر تبديل مي شوند؟   7  رعد و برق چه انرژي هايي دارد؟   8    نور خورشيد انرژي .......... و ...................  دارد.       9   براي شنا كردن به انرژي .................. نياز داريم. 10 براي انجام دادن كارها و به حركت در آوردن چيزها به  ........................ نياز داريم. 11   براي پختن غذا و گرم كردن خانه به انرژي  ...................... نياز داريم. 12   صداي هواپيما شيشه پنجره را مي لرزاند. انرژي ................  شيشه را مي لرزاند. 13   در روشن كردن اتو انرژي ..............  به انرژي ................. تبديل مي شود. 14  انسان انرژی مورد نیاز خود را از ...................... بدست می آورد. 15 دو کار نام ببرید که انرژی خیلی زیاد لازم دارند؟ 16شکل های مختلف انرژی را نام ببرید. 17  انرژی حرکتی چیست ؟ دو مثال بزنید. 18 انرژی حرکتی کدام یک بیشتر است ؟  الف -دوجرخه یا اتومبیل ب – خرگوش یا لاک پشت ج – هلی کوپتر یا هواپیما 19  انرژی گرمایی چیست؟ 20از انرژی گرمایی برای انجام چه کارهایی استفاده می شود ؟ 21 انرژی نورانی چیست ؟ 22 از انرژی نورانی در انجام چه کارهایی استفاده می شود ؟ 23 صدا دارای  ................. است چون می تواند بعضی چیزها رابه ............... در آورد . 24 اگر چند دانه برنج را روی رادیو بگذاریم و صدای رادیو را کم یا زیادکنیم چه اتّفاقی می افتد؟ 25 انرژی الکتریکی چیست؟ 26 از انرژی الکتریکی در انجام چه کارهایی استفاده می کنیم؟ 27 هر یک از وسایل زیر دارای چه نوع انرژی می باشند؟ ماشین (                 ) آتش (                    ) چرخ گوشت (             ) لامپ (                    ) 28 چگونه می توانید انرژی صوتی یک سوت یا شیپور را بیشتر کنید ؟ 29معمولاً انرژی همیشه به یک شکل باقی نمی ماند وبه شکل های  دیگری ................. می شود. 30  چند کار نام ببرید که انجام دادن آنها به انرژی نیاز دارد؟ 31نقش انرژی گرمایی در تغییر حالت مواد (مثل تبخیر و یا ذوب ) چیست ؟ 32 در کاغذ مارپیچ کدام انرژی به انرژی دیگر تبدیل می شود؟ 33در وسیله های زیر کدام انرژی به شکل دیگری تبدیل می شود؟ پنکه :                اتو:       چراغ مطالعه :        ماشین آبمیوه گیری: 34  دو کار نام ببرید که انرژی زیاد لازم دارند ؟ 35 دو کار نام ببرید که انرژی کم لازم دارند؟ 36 خورشد زمین را ..................... و ............................ می کند . 37 چندچیز نام ببرید که انرژی گرمایی دارند ؟ 38  چند وسیله نام ببرید که انرژی نورانی دارند ؟ 39 چه چیزهایی انرژی صوتی تولید می کنند ؟ 40 جه وسیله هایی را در خانه ، مدرسه ، و خیابان می شناسید که با انرژی الکتریکی کار می کنند؟ 41در هر یک کدام انرزی تولید می شود ؟ الف – بخاری برقی        ب- سشوار                                                                         ج- زنگ مدرسه                                                                           و- قایق ی-  رادیو د- هواپیما س- آتش 42 اگر یک تکه کاغذ را به صورت مارپیچ بریده و با یک نخ در بالای جای گرم آویزان کنیم چه اتّفاقی می افتد؟ 1  -  توانایی انجام کار را انرژی می گویند.( برای انجام دادن کارها ، به حرکت در آوردن چیزها ، ویا تغییر حالت مواد به انرژی نیاز داریم.) 2-  انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی 3- همه ی چیز هایی که حرکت می کنند. 4- برای انجام دادن کارها و یا به حرکت در آوردن چیزها 5- بعضي اجسام را به حركت در مي آورد. در بعضي اجسام توليد گرما مي كند و در بعضي توليد صدا و نور مي كند. 6- انرژي الكتريكي به انرژي صوتي.   7- انرژي صوتي و نوراني و انرژی الکتریکی 8- گرمایی – نورانی   9- حرکتی   10- انرژی    11- گرمایی    12- صوتی       13- الکتریکی – گرمایی 14- غذا    15- شنا کردن ، فوتبال ، کوه نوردی 16- انرژی حرکتی - انرژی گرمایی – انرژی نورانی- انرژی صوتی – انرژی الکتریکی 17- همه ی چیزهایی که حرکت می کنندانرژی دارند، به این انرژی، انرژی حرکتی می گویند. پرنده ی در حال پرواز- آبی که در رود خانه ها جریان داردو ..... انرژی حرکتی دارند. 18-  الف- اتومبیل    ب – خرگوش      ج- هواپیما 19- گرما نیز می تواند کار انجام دهدو انرژی دارد، به این شکل انرژی ، انرژی گرمایی می گویند. 20- برای انجام دادن خیلی کارها مانند: تبخیر، ذوب ، پختن غذا ، گرم کردن خانه و ....... 21- اجسامی که نور می دهندانرژی دارند به آن انرژی ، انرژی نورانی می گویند. 22- از انرژی نورانی برای روشن کردن خانه ، مطالعه کردن ، چراغ راهنمایی ، عکاسی و ..... 23- صوتی – حرکت 24- با کم وزیاد کردن صدای رادیو، سرعت حرکت و لرزش دانه های برنج نیز کم وزیاد می شود. 25- برق انرژی دارد و می تواند کار انجام دهد، به این شکل انرژی ، انرژی الکتریکی می گویند. 26- از این انرژی برای خنک کردن خانه ، گرم کردن خانه ، سرخ کردن غذا ها ، حرکت قطارها و ...... استفاده می شود. 27 – انرژی حرکتی – انرژی گرمایی – انرژی حرکتی – انرژی نورانی 28- با دمیدن و فوت کردن بیشتر صدای آن ( انرژی صوتی ) بیشتر می شود.       29- تبدیل 30- دویدن ، کار کردن ، ماهیگیری ، پرواز کردن ، دوچرخه سواری ، و ...... 31- انرژی گرمایی باعث تغییر مواد می شود مثلاً مواد مایع در اثر گرما به گاز تبدیل می شوند ( تبخیر ) ویا گرما باعث می شود مواد جامد به مایع تبدیل شوند ( ذوب ) مثلاً ذوب شمع یا تبخیر الکل و .... 32- انرژی گرمایی به انرژی حرکتی تبدیل می شود.   33- پنکه : انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی اتو :  انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی  چراغ مطالعه :  انرژی الکتریکی به انرژی نورانی    ماشین آبمیوه گیری :  انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی 34- دوچرخه سواری ، دویدن     35- راه رفتن ، صحبت کردن ، آب دادن به گل 36 – گرم – روشن   37- خورشید ، اتو، بخاری ، شمع ،شوفاژ، اجاق گاز   38- خورشید ، لامپ مهتابی ، شمع ، تلویزیون ،        39- اتومبیل ، موتور سیکلت ، رادیو و ...   40- ماشین لباسشویی ، چرخ گوشت ، بلند گوی مدرسه ، زنگ مدرسه ، یخچال ، پنکه و ...     41-  الف- انرژی گرمایی و انرژی نورانی         ب – انرژی گرمایی و انرژی صوتی ج- انرژی صوتی و انرژی حرکتی                 د- انرژی صوتی و انرژی حرکتی س- انرژی گرمایی و انرژی نورانی                         و- انرژی حرکتی ی – انرژی صوتی و انرژی الکتریکی 42- کاغذ مارپیچ حرکت می کندزیراگرما به سمت بالا می آید وباعث حرکت کاغذ مارپیچ می شودچون گرما دارای انرژی است. سوالات بخش هفتم منابع انرژي 1ما انرژي فعاليت هاي مختلف را چگونه بدست مي آوريم؟ 2كدام انرژي محيط زيست را آلوده نمي كند؟ 3از انرژي باد چه استفاده هايي مي شود؟ 4از انرژي سوخت ها در منزل شما چگونه استفاده مي شود؟ 5چرا خورشيد را منبع بزرگ انرژي مي دانيم؟ 6اتومبيل ها براي حركت كردن انرژي را از كجا به دست مي آورند؟ 7سوخت چيست؟                                   8چند سوخت را نام ببريد؟ 9براي انجام دادن چه كارهايي از سوخت استفاده مي شود؟ 10در گذشته مردم بيشتر از چه سوخت هايي استفاده هايي مي كردند؟ 11چگونه مي توانيد سرعت چرخيدن چرخ آبي را زيادكرد؟ 12چرخ آبي براي بالا آوردن آب به انرژي نياز دارد اين انرژي راچگونه به دست مي آورد؟ 13انسان از انرژي آب جاري چه استفاده هايي مي كند؟ 14از انرژي خورشيد چه استفاده هايي مي شود؟ 15آيا انرژي خورشيد از انرژي سوخت هاي ديگر بهتر است ؟چرا؟ 16آب گرم كن خورشيدي چه كار مي كند؟واستفاده از آن چه فايده هايي دارد؟ 17 فرفره را فوت كنيد چه اتفاقي مي افتد؟ 18چه راه هاي ديگري براي چرخيدن فرفره پيشنهاد مي كنيد؟ 19با توجه به تصوير صفحه ي 78 انرژي چگونه به هدر مي رود؟ 20براي جلوگيري از به هدر رفتن انرژي در محيط زندگي خود چه پيشنهادهايي داريد؟ 21اگر برق شهر مدتي قطع شود در زندگي ما چه تغييري به وجود مي آيد؟ 22اگر روي سوخت ها تمام شود زندگي ما چه تغييري مي كند؟ 23اگر روزي نور وگرماي خورشيد تمام شود چه اتفاقي مي افتد؟ 24منابع انرژي را نام ببريد؟     25آيا سوخت انرژي دارد؟ 26چرا بايد از سوخت ها درست استفاده كرد؟ 27 از كجا متوجه مي شويم كه آب جاري انرژي دارد؟ پاسخ سوالات بخش هفتم منابع انرژي 1 باخوردن غذا هاي مختلف وميوه ها وسبزي ها وآب     2انرژي خورشيد     3بيرون آوردن آب از چاه وتوليد برق     4گرما وپختن غذا گرم كردن آب وروشنايي     5هوا را آلوده نمي كند وارزان است وتمام نمي شود 6از سوخت    7نفت وبنزين از مواد سوختني هستند اين مواد سوخت ناميده مي شوند. 8نفت بنزين نفت گاز وگاز  9روشن كردن ماشين وپختن غذا وروشن كردن منزل وگرم كردن آب و... 10چوب وزغال سنگ  11بازياد كردن پره هاي چرخ يا زياد كردن سرعت آب   12از انرژي حركتي آب 13براي گردش در آوردن چرخ ها وتوليدبرق 14رشد گياهان روشنايي وگرما تشكيل ابر وباريدن باران 15بلي زيرا محيطزيست را آلوده نمي كندومجاني است وتمام نمي شود 16آب گرم مي كند، محيط زيست را آلوده نمي كند ودر مناطق صعب العبور مي توان از آن ها استفاده كرد 17فرفره حركت كرده و مي چرخد 18-1مي توانيم با سرعت فرفره را حركت دهيم 2فرفره را دست گرفته وبدويم 3فرفره را در جلوي پنكه قرار دهيم و... 19روشن گذاشتن به مدت  زياد اتومبيل وروشن گذاشتن تعداد زيادي لامپ در خيابان ها وساختمان ها  دقت نكردن در هنگام بنزين زدن به اتومبيل وريختن آن روي زمين 20-1 خاموش كردن لامپ هاي اضافي 2درست مصرف كردن  سوخت هايي مثل بنزين ونفت وگاز3استفاده از انرژي خورشيد4روشن نكردن بي جهت وسايل برقي5 اختراع وسايلي كه كمتر سوخت مصرف كند 21همه جا خاموش مي شود وسايل برقي كار نمي كند وزندگي سخت مي شود 22زندگي ما مانند انسان هاي گذشته مي شودنمي توانيم خانه هايمان را خوب گرم كنيم اتومبيل ها نمي توانند حركت كنندو... 23همه ي گياهان وجانوران وانسان ها از بين مي روند زمين سرد وتاريك مي شود 24انرژي آب جاري –باد-خورشيدوسوخت 25بلي چون مي توان با آن غذا پختواتومبيل را به حركت در آوردو... 26زيرا با مصرف نادرست سوخت ها هواآلوده مي شود وبه سلامت موجودات زنده آسيب مي رساندوبا مصرف زياد سوخت ها آن ها تمام مي شوندو... سوالات بخش هشتم آب روي زمين 1آب در كجاها پيدا مي شود؟ 2چرخه ي آب را تفسير كنيد؟ 3آيا آب روي زمين كم مي شود يا فقط تغيير حالت مي دهد؟ 4ابر چگونه به وجود مي آيد؟ 5انواع ابر را نام ببريد؟ 6كدام ابرها مانند پر به نظر مي رسند؟ 7 كدام ابر در هواي به نسبت خوب در آسمان پيدا مي شوند؟ 8بيشتر بارندگي ها از كدام ابرها مي باشد؟ 9رود چگونه تشكيل مي شود؟ 10چگونه آب چاه ها آلوده مي شود؟ 11آيا عمق همه ي چاه هاي آب به يك اندازه است؟ 12مراحل تصفيه آب را بنويسيد؟ 13چگونه مي توانيم از آبي كه يك بار آن استفاده شده است دوباره استفاده كنيم؟ 14 ماده اي را نام ببريد كه به هر سه شكل در طبيعت وجود دارد؟ 15بعداز بارندگي آب باران چه مي شود؟ 16چگونه آب در چاه جمع مي شود؟ 17در تصفيه خانه ها چه مي كنند؟ 18براي از بين بردن ميكروب هاي آب چه مي كنند؟ 19چرا بايد مردم ايران در مصرف آب صرفه جويي كنند؟ 20راه هاي صرفه جويي در مصرف آب را بنويسيد؟ پاسخ سوالات بخش هشتم آب روي زمين 1دريا درياچه رود خانه جوي چشمه استخر اقيانوس قنات و... 2آب روي زمين بخار مي شود وبه ابر تبديل مي شود ابر به باران تبديل مي گردد آب باران به صورت هاي مختلف روي زمين جاري مي شود آب روي زمين دوباره تبخير مي گردد اين چرخش آب تكرار مي شود وبه همين دليل به آن «چرخه ي آب»مي گويند 3تغيير حالت مي دهدزيرا آبي كه از چرخه ي آب كم مي شود به صورت هاي مختلف دوباره به چرخه باز مي گردد.    4اگر مقدار بخار آبي كه در هواست زياد شود ابر به وجود مي آيد 5پنبه اي   ليه لايه پرمانند   6ابرهايي كه در ارتفاع بسيار بالايي هستند  7پنبه اي 8ابرهاي لايه لايه كه آسمان را مي پوشند 9آب باران وآبي كه پس از ذوب شدن برف ها سرازير مي شود روي زمين جاري مي شود وقتي اين آب ها به هم متصل شوند رود به وجود مي آيد      10وقتي چاه فاضلاب نزديك چاه آب باشد 11خير بستگي به سفت ونرم بودن زمين دارد 12آب رودخانه را به تصفيه خانه مي برند آب را از صافي عبور مي دهند تا گل ولاي آن را بگيرد به آبي كه ازصافي گذشته مواد ميكروب كش مي زنند وآب تميز به دست مي آيد 13با تصفيه كردن آب     14آب 15مقداري روي زمين جاري مي شود ومقداري بخار مي شود به هوا مي رود ومقداري در زمين فرو مي رود 16وقتي باران مي بارد آبي كه در زمين فرو مي روداز لابه لاي سنگ ها وماسه اطراف به داخل چاه مي آيد 17گل ولاي آب گرفته مي شود وبراي ازبين بردن ميكروب ها به آب كلر مي زنند 18به آب موادميكروب كش«كلر»مي زنند 19زيرا دربيشتر استان هاي ايران باران كم مي بارد وآب كم است 20تعمير شير هايي كه چكه مي كنند باز نگذاشتن بي جهت شيرآب هنگام مسواك زدن حمام كردن و... استفاده نكردن ازآب لوله كشي براي شستن حياط واتومبيل و... سوالات بخش نهم درياها      1- دریاهای بسیار بزرگ را چه می نامند؟ ص91 2- آب دریا چه مزه ای دارد؟ 3- در روی کره ی زمین مقدار آب بیشتر است یا مقدار خشکی؟ 4- آیا با دیدن آب می توان فهمید که نمک دارد یا نه؟ ص92 5- نمک ها چگونه وارد آب دریا ها می شوند؟ ص93 6-  موج چگونه به وجود می آید ؟ ص94 7- موج ها ......................... دارند. 8- چرا موج می تواند در ساحل های سنگی تغییر ایجاد کند؟ 9-امواج، کدام ساحل ها را بیشتر خراب می کند ؟ 10- کف دریا چگونه است ؟ 11- کوه هایی که از آب دریا سر در آورده اند را چه می نامند؟ 12- در کدام قسمت دریا گیاهان و جانوران زیادی زندگی می کنند ؟ 13- چرا بیشتر جان داران دریایی نزدیک ساحل زندگی می کنند؟ 14- انسان ها از آب دریا چه استفاده هایی می کنند؟ ص96 15- چه باید کرد تا هم انسان ها از ماهی ها استفاده کنند و هم تعداد ماهی ها کم نشود؟ 16- از نمک هایی که از آب دریا به دست می آید چه استفاده هایی می کنند؟ 17- به چه آبی، آب شیرین می گویند؟ 18- کشتی رانی در دریا چه سودی دارد؟ 19- چه چیز هایی آب دریاها و اقیانوس ها را آلوده می کند؟ 20- آیا از بین رفتن جانداران دریایی بر زندگی ما اثری دارد ؟ 21- برای جلوگیری از آلوده شدن دریاها به وسیله ی موادّ زاید کارخانه ها چه پیشنهادی دارید؟ 22- آیا در زیر آب دریا هم موج وجود دارد؟ 23- موّادی که همراه رودها از خشکی به دریا می رسد در قسمت ................ دریا رسوب می کند. 24- در جاهایی مانند شهرهای جنوبی ایران که آب شیرین کم است چه می کنند ؟ پاسخ سوالات بخش  نهم  دریاها     1- اقیانوس2  - شور3- آب4- خیر 5- رودهایی که از خشکی به دریا می رسند، مقدار زیادی خاک و سنگ همراه دارند. در بعضی از این خاک ها و سنگ ها نمک وجود دارد که در آب حل می شوند و به دریا می رسند. 6- وقتی در دریا باد می وزد ،بر روی آب موج ایجاد می شود. 7- انرژی 8- زیرا موج ها دارای انرژی هستند و ساحل سنگی هم در برابر موج ایستادگی می کند. این انرژی باعث تغییر سنگ ها می شود. 9- ساحل سنگی 10- کف دریا نیز مانند خشکی ها پر از پستی و بلندی است . 11- جزیره12- در قسمت ساحلی 13- زیرا در این قسمت نور و غذا زیاد و فشار آب کم است. 14) 1-تهیّه ی غذا 2- گرفتن نمک 3- شیرین کردن آب دریا 4- کشتی رانی 5- استخراج نفت و گاز 15- باید صید را محدود کرده و در فصل خاصّی صید ماهی آزاد باشد که موقع تخم ریزی آن ها نباشد ، در استخر های مخصوص بچّه ماهی پرورش داده و به دریا ریخت و .... 16- از این نمک ها ، به جز خوردن ، در کار های صنعتی هم استفاده می شود. 17- به آبی که از آن در صنعت و کشاورزی و هم چنین برای آشامیدن استفاده می شود ، آب شیرین می گویند. 18 ) 1- جا به جا کردن کالا و انسان 2- با استفاده از کشتی می توان مقدار زیادی کالا را با قیمت ارزان جا به جا کرد . 19) 1- مواد زاید و فاضلاب خانه ها و کار خانه ها 2- مواد ّ سمی و کود های کشاورزی 3- ریختن موادّ زاید کشتی ها 4- ریختن نفت از کشتی ها نفت کش خراب و .... 20- بله ، چون با از بین رفتن جانداران دریایی ، قسمتی از غذای ما انسان ها از بین می رود. 21) می توان آب را در استخر ها جمع کردو دوباره برای شست و شو از آن استفاده کردو می توان آب را تصفیه کرد و ... 22- خیر، در زیر آب حرکتی احساس نمی شود . 23- کم عمق24- از آب شور دریا ، آب شیرین به دست می آورند. بخش دهم اندام های حرکتی  1- حرکت بدن بر عهده ي ........... است. 2- استخوان هاي بدن به كمك چه چيزي حركت مي كنند؟ 3- براي نفس كشيدن كدام ماهيچه هاحركت مي كنند؟ 4- كدام ماهيچه ها به دل خواه ما حركت نمي كنند؟ 5- چرا هنگام ساختن ساختمان، ابتدا قسمت هاي محكم يعني اسكلت آن را مي سازند؟ 6- استخوان هاي بدن در كدام قسمت هاي بدن به هم وصل شده اند؟ 7- اسكلت ساختمان و اسكلت بدن چه شباهتي دارند ؟ 8- مفصل را تعريف كنيد؟ 9- كدام يك از مفصل هاي بدن كمتر از بقيّه حركت مي كند ؟ 10- چه چيز هايي در سلامت استخوان ها و ماهيچه ها مؤثر هستند؟ 11- شكستگي استخوان چگونه به وجود مي آيد ؟ 12- شكستگي استخوان به چه شكل هايي است ؟ 13- پزشک شکستن استخوان را چگونه مي فهمد؟ 14- براي حركت نكردن محل شكستگي چه كار مي كنند ؟ 15- چه زماني ماهيچه ها واستخوان ها آسيب مي بينند؟ 16- اگر به ماهيچه ها فشار زيادي بيايد چه مي شود؟ 17- چرا انگشتان دست و شانه بيشتر از استخوان هاي ديگر از جاي خود در مي آيند؟ 18- چرا كج راه رفتن و كج نشستن درست نيست ؟ پاسخ سوالات بخش دهم اندام هاي حركتي 1 ماهيچه  ها   2به كمك ماهيچه ها  3 ماهيچه هاي سينه     4 ماهيچه هاي قلب ، معده ،روده 5چون اگر ساختمان اسكلت نداشته باشد فرو مي ريزد      6 در سر ، دست ، پا و تنه                     7 جنس هر دو سخت است ،هر دو قطعه قطعه هستند، اسكلت بدن به بدن شكل مي دهد و اسكلت ساختمان به ساختمان شكل مي دهد ،اسكلت بدن ماهيچه را نگه مي داردو اسكلت ساختمان ديوارها را نگه مي دارد. 8به محلّي كه كه استخوان به استخوان ديگر وصل مي شود مفصل مي گويند. 9 مفصل بين مهره ها      10غذاي مناسب ، ورزش كردن 11استخوان ها در اثر افتادن از بلندي ، تصادف با اتومبیل ، افتادن چيز هاي سنگين روي بدن پيش مي آيد. 12 به شكل شکستن و ترك برداشتن است. 13به وسيله عكس گرفتن با دستگاه مخصوص 14 اندام شكسته شده راگچ مي گيرند ومدّتي مي بندند تا محل شكستگي خوب شود . 15 اگر بیشتر از اندازه به آن فشار بيايدآسيب مي بينند.و همچنین ورزش هاي سخت و يا افتادن ازبلندي به ماهيچه ها و استخوان هاآسيب مي رساند. 16 محل ّاتصال ماهيچه به استخوان پاره مي شود و ورم كم مي كند و گاهي سر استخوان ها آسيب مي رساند. 17 چون حركت دست وشانه از اعضاي ديگر بدن بيشتر است وفشار بيشتري بر آن ها وارد مي شود . 18 چون ممكن است در بزرگ سالي به كمر درد مبتلا شويم و يا كمري خميده پيدا كنيم.   سوالات بخش يازدهم دستگاه گوارش 1- چرا بدن انسان به غذا نياز دارد؟  2- گوارش را تعريف كنيد ؟ 3- گوارش در كدام اندام هاي بدن انجام مي گيرد؟ 4- دستگاه گوارش از چه قسمت هايي درست شده است ؟ 5- گوارش از چه موقع شروع مي شود؟ 6- آب دهان چه كمكي به گوارش غذا مي كند؟ 7- دندان هاي شما چند شكل دارند؟ 8- آيا دندان هاي پايين و بالا مثل هم هستند؟ 9- دندان هاي جلو مناسب چه كاري هستند ؟ 10- دندان هاي عقب چه كار مي كنند ؟ 11- دندان هاي نوك تيز چه كار مي كنند؟ 12- مري كدام اندام ها را به هم وصل مي كند ؟ 13- معده چه شكلي است ؟ 14- شيره ي معده چيست ؟ 15- ماهيچه هاي معده چه كاري انجام مي دهند؟ 16- شيره معده كدام نوع غذا را گوارش مي دهد؟ 17- ماهيچه هاي مري چه كاري انجام مي دهند ؟ 18- غذاي گوارش شده در معده به كدام اندام وارد مي شود؟ 19- طول روده ي باريك چه قدر است ؟ 20- مهم ترين قسمت دستگاه گوارش چه نام دارد ؟ 21- عمل جذب را تعريف كنيد ؟ 22- خون در بدن چه كاري انجام مي دهد ؟ 23- چرا بهتر است غذا را زياد بجویم ؟ پاسخ سوالات بخش يازدهم دستگاه گوارش 1براي رشد و انجام دادن كار هاي گوناگون ريز شدن غذا و آماده شدن آن به صورتي كه براي بدن قابل استفاده باشد را گوارش گويند.2 3دهان ، معده ، روده       4 دهان ، مري ،معده ، روده ها    5 از جويدن غذا بادندان شروع مي شود.
6آب دهان به نرم شدن و خرد شدن غذا كمك مي كند و باعث مي شود كه غذاي نرم به آساني از راه گلو پايين برود.    7 به شكل هاي مختلف : بعضي تيز ، بعضي گرد و بعضي پهن هستند.    8خير كاملاً مثل هم نيستند9غذا را مي برند.    10 غذا را خرد مي كنند.   11 غذا را پاره مي كنند.   12 مري دهان را به معده وصل مي كند13معده شبيه يك كيسه است .14 مايعي كه داخل معده ساخته مي شود تا به گوارش غذا كمك كند .15 ماهيچه هاي معده باحركات خود،غذاي جويده شده را با شيره ي معده مخلوط مي كنند.        16 غذا هاي گوشتي      17 غذا را به معده مي فرستد.    18 روده ي باريك     19 حدود 3 تا 4 متر20 روده ي باريك21 غذايي كه در معده و روده گوارش پيدا كرده است به وسيله ي خوني كه در اطراف روده ها جريان دارد گرفته مي شود به اين عمل جذب مي گويند. 22خون در همه ي اندام هاي بدن گردش مي كند وغذايي را كه از روده هاگرفته است به اندام ها مي دهد تا از انرژي آن استفاده كنند.23 زيرا هر چه بيشتر غذا جويده شود ريز تر شده و با شيره ي معده بهتر مخلوط مي شود، به حفظ سلامت دستگاه گوارش كمك مي كند . سوالات بخش دوازدهم غذاي سالم  1     چرا نبايد هميشه يك نوع غذا بخوريم؟ ص113  2 موادي كه در غذا ها وجود دارند چه كار مي كنند؟     3 در غذا چند ماده ي متفاوت بايد وجود داشته باشد؟    4  چند نوع غذاي پروتئين دار نام ببريد؟   5  چند نوع غذاي پروتئين دار جانوري نام ببريد؟   6 چند نوع غذا نام ببريد كه قند داشته باشد؟ ص114 7  چند نوع غذا نام ببريد كه نشاسته داشته باشد؟   8 چند نوع چربي گياهي نام ببريد؟  9  چربي ها در كدام قسمت بدن هستند و چه كار مي كنند؟ 10  چربي جانوري براي بدن مفيدتر است يا چربي گياهي ؟ 11  ويتامين ها بيشتر در چه موادي هستند؟ ص115 12  ويتامين ها چگونه وارد بدن مي شوند ؟    13چه مقدار از بدن را آب تشكيل مي دهد ؟    14 آيا در خون هم آب وجود دارد؟   15آب از چه راه هايي از بدن خاج مي شود ؟  16  آب از چه راه هايي وارد بدن مي شود؟ 17   اسيد چگونه در دهان توليد مي شود؟ 18    كدام دندان ها بيشتر از بقيّه خراب مي شوند ؟    19   به نظر شما چرا دندان ها پوسيده مي شود؟    20   براي داشتن دستگاه گوارش سالم چه كار بايد انجام بدهيم؟      پاسخ سوالات بخش دوازدهم غذاي سالم 1 براي رشد و انجام دادن كار هاي گوناگون        2ريز شدن غذا و آماده شدن آن به صورتي كه براي بدن قابل استفاده باشد را گوارش گويند       3-پروتئين ها قند ونشاسته چربي ها ويتامين ها آب        4 ماهي شير تخم مرغ وسبزي ها وگوشت ماست 5 گوشت تخم مرغ ماهي كره پنير شير ماست خامه    6 مربا خرما عسل انگور   7نان سيب زميني برنج 8 آفتاب گردان زيتون ذرت 9بيشتر در زير پوست جمع مي شوند ودر فصل سرما بدن را گرم نگه مي دارند.       11     شير سبزي ها وميوه ها 10 چربي گياهي 12همراه غذاها   13نصف بدن    14بلي    15عرق كردن وادرار كردن    16نوشيدني ها وغذاها 17ميكروب در دهان شما مواد شيرين غذا را ماده ي ترشي به نام اسيد درست مي كنند. 18دندان هاي عقب(آسيا) 19مسواك نزدن خوردن شيريني زياد  باقي ماندن غذا در بين دندان ها 20نشسته غذا خورد غذاهايي مثل سبزي ميوه وگوشت وشير خورد غذا را به اندازه وبا فاصله خورد
|+| نويسنده :محمدآبدونی |

آخرین نوشته ها
سوالات كل كتاب علوم سوم ابتدايي وپاسخ هايشان
آزمون علمي كلاس پنجم
مشكلات مدارس چند پايه
سخني با اولياء
رويكرد كتاب فارسي اول
تست هوشي ساده
برنامه كلاسي
برنامه امتحانات نوبت دوم دبستان امام سجاد(ع)گشی
اضطراب‌ امتحان‌ و راه های‌ مقابله‌ با آن
داستان هایی از زندگی امام حسن عسکری
آرشيو وبلاگ
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
 فال حافظ - قالب وبلاگ